> Zurück
Samstag 23.03.2019
14:30-17:30 Trainingsausfall aufgrund des Gemeinschaftstrainings in Aarau
ZEKA, Girixweg 20, 5000 Aarau
14:30-17:30 SKI Gemeinschaftstraining in Aarau
ZEKA
Dienstag 26.03.2019
20:30-22:00 Training
Weltistrasse 20, 5000 Aarau
Samstag 30.03.2019
14:30-17:30 Training
ZEKA, Girixweg 20, 5000 Aarau
Dienstag 02.04.2019
20:30-22:00 Training
Weltistrasse 20, 5000 Aarau
Samstag 06.04.2019
14:30-17:30 Spezialtraining
14:30-17:30 Training
ZEKA, Girixweg 20, 5000 Aarau
Dienstag 09.04.2019
20:30-22:00 Training
Weltistrasse 20, 5000 Aarau
Samstag 13.04.2019
14:30-17:30 Training im Judodojo aufgrund von Frühlingsferien
Judodojo, Delfterstrasse, 5000 Aarau
Dienstag 16.04.2019
20:30-22:00 Trainingsausfall aufgrund von Frühlingsferien
Weltistrasse 20, 5000 Aarau
Samstag 20.04.2019
14:30-17:30 Trainingsausfall aufgrund von Ostern
Judodojo, Delfterstrasse, 5000 Aarau
Dienstag 23.04.2019
20:30-22:00 Trainingsausfall aufgrund von Frühlingsferien
Weltistrasse 20, 5000 Aarau
Samstag 27.04.2019
14:30-17:30 Training im Judodojo aufgrund von Frühlingsferien
Judodojo, Delfterstrasse, 5000 Aarau
Dienstag 30.04.2019
20:30-22:00 Training
Weltistrasse 20, 5000 Aarau
Samstag 04.05.2019
14:30-17:30 Spezialtraining
14:30-17:30 Training
ZEKA, Girixweg 20, 5000 Aarau
Dienstag 07.05.2019
20:30-22:00 Training
Weltistrasse 20, 5000 Aarau
Samstag 11.05.2019
14:30-17:30 Training
ZEKA, Girixweg 20, 5000 Aarau
Dienstag 14.05.2019
20:30-22:00 Training
Weltistrasse 20, 5000 Aarau
Samstag 18.05.2019
14:30-17:30 Training
ZEKA, Girixweg 20, 5000 Aarau
Dienstag 21.05.2019
20:30-22:00 Training
Weltistrasse 20, 5000 Aarau
Samstag 25.05.2019
14:30-17:30 Training
ZEKA, Girixweg 20, 5000 Aarau
Dienstag 28.05.2019
20:30-22:00 Training
Weltistrasse 20, 5000 Aarau
Samstag 01.06.2019
14:30-17:30 Training im Judodojo aufgrund von Auffahrt
Judodojo, Delfterstrasse, 5000 Aarau
14:30-17:30 Spezialtraining
Dienstag 04.06.2019
20:30-22:00 Training
Weltistrasse 20, 5000 Aarau
Samstag 08.06.2019
14:30-17:30 Training im Judodojo aufgrund von Pfingsten
Judodojo, Delfterstrasse, 5000 Aarau
Dienstag 11.06.2019
20:30-22:00 Training
Weltistrasse 20, 5000 Aarau
Samstag 15.06.2019
14:30-17:30 Training
ZEKA, Girixweg 20, 5000 Aarau
Dienstag 18.06.2019
20:30-22:00 Training
Weltistrasse 20, 5000 Aarau